Gene fornby
verksamhet
butiken
här är vi
kontakt
om
länkar

Länkar och litteratur

Föreningen levande arkeologi i Norden

Exarc

 

Litteratur

Ramqvist, Per H. 1983. On the origin, function and development of sedentary Iron Age settelment in Northern Sweden. Archaeology and Environment 1. Umeå. Avhandling om utgrävningarna mellan 1977 och 1983.

Lindqvist Anna-Karin och Ramqvist, Per H. 1993. Gene – en stormansgård från äldre järnålder i mellannorrland. Umeå. Sammanställning och tolkningar av resultaten av utgrävningarna. Betydligt mer lättläst än en avhandling.

Edblom Lena. 2004. Långhus i Gene. Instutionen för Arkeologi och Samiska Studier, Umeå universitet. Umeå. Avhandling om rekonstruktionen av långhuset.