Gene fornby
verksamhet
butiken
här är vi
kontakt

om
>Stiftelsen

länkar

Stiftelsen Gene fornby

De oerhört intressanta utgrävningsmaterialet lockade till fortsatt arbete. I början av 90-talet bildades därför en stiftelse med syftet att:

• för nutidsmänniskan levandegöra äldre tiders liv, teknologi och överlevnadssätt,
• bedriva arkeologisk-vetenskaplig verksamhet och experimentverkstad,
• genom undervisning, experiment och turism skapa ekonomisk plattform för verksamheten.

Stiftelsens stiftare var Örnsköldsviks kommun, Umeå Universitet, Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Landstinget Västernorrland. Dagens huvudmän är Örnsköldsviks kommun, Umeå universitet, Murberget Västernorrlands länsmuseum, Mitt sverige turism och Landstinget i Västernorrlands län.