Gene fornby

långhuset

verksamhet
butiken
här är vi
kontakt
om
länkar

Rekonstruktionen

1991 började man jobba med att rekonstruera gården på Genesmon. Den period som försöker återskapas är 500-tal. Att rekonstruera husen är inte bara för att skapa en spännande miljö utan också ett sätt att pröva teorier om hur husen kan ha varit byggda.

Man ville bygga nära den gamla fornlämningen, absolut inte på eftersom det skulle skada fornlämningen, desutom vore det bra om det nya läget kunde likna det gamla. Platsen som valdes ligger bara cirka 500 meter från fornlämningen i anslutning till dagens strand. Annars är likheterna få mellan dagens gårdsläge och järnålderns. Då låg gården på en öppen halvö idag ligger långhuset i en svacka.

takläggning på smedjan, foto: Per Ågren